Uw accountant en belastingadviseur - Gespecialiseerd in BV's en ondersteuning van DGA's

Rapporten

Rapporten

  • Opstellen financiële jaarrapporten (jaarrekeningen)
  • Opstellen van tussentijdse financiële overzichten
  • Opstellen publicatiestukken t.b.v. Kamer van Koophandel

Opstellen financiële jaarrapporten (jaarrekeningen)

De meeste ondernemers zien de informatie vanuit het jaarrapport nog altijd als een middel om te kunnen vaststellen of de operationele- en/of strategische doelstellingen van de onderneming zijn gerealiseerd, mits dit rapport niet later dan in april – mei van het jaar wordt geleverd. Buiten het gebruik door de ondernemer zelf, is het jaarrapport meestal een noodzakelijk informatiemedium voor de bank, andere financier en de belastingdienst. Afhankelijk van de rechtsvorm is het jaarrapport met daarin de jaarrekening eveneens de basis voor de publicatiestukken die moeten worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Het is bij uitstek de deskundigheid van de accountant om deze rapporten voor de ondernemers op te stellen. Afhankelijk van het soort opdracht wordt in deze rapporten tevens een accountantsverklaring opgenomen.

Opstellen van tussentijdse financiële overzichten

Een jaarrapport biedt voor vele ondernemers te weinig informatie om het bedrijf te kunnen besturen en op de juiste momenten te kunnen bijsturen als dat noodzakelijk mocht zijn. Dat is de reden dat software ( online ) al vele jaren mogelijkheden biedt om tussentijdse financiële overzichten te kunnen genereren. Het is een keuze met welke frequentie tussentijdse informatie beschikbaar moet komen. Echter, de nauwkeurigheid van deze tussentijdse informatie hangt nauw samen met de actualiteit die de ondernemer zelf kan regelen. De boekhouding moet in veel gevallen dagelijks worden bijgewerkt om deugdelijke informatie te kunnen verkrijgen uit de boekhouding. Bij het opzetten van dit systeem wordt u op zorgvuldige wijze door uw accountant geholpen en ontvangt u de informatie die u graag periodiek vanuit uw eigen boekhouding wil ontvangen.

Opstellen publicatiestukken t.b.v. Kamer van Koophandel

Voor bepaalde rechtsvormen is het wettelijk verplicht om de jaarstukken tijdig te publiceren. Omdat de accountant in veel gevallen de jaarrekening opstelt, is hij ook de aangewezen persoon om de publicatiestukken voor de ondernemer te verzorgen. Temeer omdat sinds een aantal jaren is gekozen voor een specifiek bestandstype ( SBR ) en hiervoor speciale software nodig is die de ondernemers zelf niet beschikbaar hebben. Gezien de formaliteiten en uiterlijke publicatietermijnen, is het prettig voor de ondernemer om begeleid te worden door de accountant.

Vrijblijvend adviesgesprek

Neem nu contact op voor een vrijblijvend gesprek en de mogelijkheden. Accountantskantoor Knops staat graag voor u klaar.

Alle rechten voorbehouden - Accountantskantoor Knops - 2018 - Sitemap - Privacy policy