Uw accountant en belastingadviseur - Gespecialiseerd in BV's en ondersteuning van DGA's

Digitaal samenwerken

Voordelen van digitaal samenwerken

  • De accountant en u kunnen gelijktijdig in uw administratie boeken en/of raadplegen.
  • Verzekerd van een boekhouding die dagelijks actuele informatie verschaft, waardoor u in staat bent om uw onderneming beter te kunnen sturen.
  • Uw bankier kan erop rekenen dat u in staat bent om snellere rapportages te kunnen leveren t.b.v. uw kredietfaciliteiten.
  • Aangiften omzetbelasting en loonheffing kan rechtstreeks uit de software worden gegenereerd.
  • Bankafschriften kunnen digitaal worden ingelezen waardoor minder invoerwerk hoeft te worden gedaan.
  • Betalingen van uw crediteuren kunnen vanuit het boekhoudpakket worden verzameld en verstuurd naar uw bank waardoor minder invoerwerk hoeft te worden gedaan.
  • Gegevens worden slechts eenmaal opgeslagen door gebruikmaking van digitale dossiers die door uw accountant beschikbaar worden gesteld waardoor op werk, ordners en archiefdozen kan worden bespaard.
  • U hoeft geen papieren jaarrapporten en belastingaangiften meer te ondertekenen, want dit gaat digitaal via een portal systeem waarin de documenten worden geplaatst.

Wel of niet digitaal samenwerken?

Samenwerking via het systeem van internetboekhouden en samenwerken in de cloud biedt diverse voordelen. De klant voert zelf gegevens in of laat zijn bankrekening koppelen met zijn boekhoudpakket waardoor de bankmutaties automatisch en dagelijks worden ingelezen. De accountant beoordeelt en controleert deze gegevens en vult deze waar nodig aan. Dit leidt tot kostenbesparing en een efficientere wijze van uitwisseling en bewerking van gegevens. Ook is de administratie daardoor dagelijks up to date en krijgt de leiding van de onderneming stuurinformatie in handen.

Steeds meer wordt deze stuurinformatie gegenereerd m.b.v. dashboards waarmee kengetallen op een zeer inzichtelijke en efficiente wijze worden gepresenteerd op computers en smartphones. Afhankelijk van de branche en de behoefte van het bestuur van de onderneming wordt dit systeem in samenspraak en overleg met de accountant ontwikkeld en besproken. Deze vorm van informatieverschaffing biedt een uitstekende mogelijkheid en basis om periodieke besprekingen te voeren met klanten om te kunnen komen tot de juiste beleidsbeslissingen.

Alle rechten voorbehouden - Accountantskantoor Knops - 2018 - Sitemap - Privacy policy