Uw accountant en belastingadviseur - Gespecialiseerd in BV's en ondersteuning van DGA's

Boekhouden

Boekhouden

  • Inrichten en verwerken van financiële administraties
  • Opstellen van begrotingen en liquiditeitsplanningen

Inrichten en verwerken van financiële administraties

Al vele jaren hebben ondernemers de keuze, of het digitaliseren van de boekhouding een voordeel met zich meebrengt. Het blijkt in veel gevallen een moeilijke keuze en dan is het prettig dat ons kantoor uitleg kan geven over de verschillen zodat een afgewogen keuze kan worden gemaakt. Afhankelijk van de omvang van de boekhouding, personele bezetting, kennisniveau van boekhouden en de beschikbaarheid van hulpmiddelen, is het voordelig om zelf de boekhouding te gaan bijhouden in eigen digitale systemen. Door een goede begeleiding en samenwerking ontstaat voor de ondernemer een prima mogelijkheid om op het juiste moment, de juiste informatie uit de administratie te kunnen halen waarmee besluiten kunnen worden genomen, en waar nodig bijgestuurd kan worden.

Opstellen van begrotingen en liquiditeitsplanningen

Of een ondernemer nu groot of klein is, hij ontkomt er niet aan om regelmatig een begroting en/of liquiditeitsplanning op te stellen. In veel gevallen blijkt dat de ondernemer daarbij begeleiding nodig heeft van de accountant. Het is vaak een model dat voor de klant wordt gemaakt dat mede is afgestemd op de branche waarin het bedrijf werkzaam is en de financieringsstructuur van de onderneming. In veel gevallen is sprake van een seizoenpatroon waardoor inkomsten wisselend bij het bedrijf binnenkomen en de maandelijkse vaste lasten op een bepaald niveau blijven doorlopen. Het is dan belangrijk om deze ongelijke geldstromen goed in beeld te brengen zodat de ondernemer kan voorspellen in welke tijd dat eventueel tekorten ontstaan die moeten worden gefinancierd vanuit de reserves. In de praktijk blijkt dat de ondernemer het zeer prettig vindt om gebruik te kunnen maken van dit hulpmiddel omdat de liquiditeit daardoor beter onder controle gehouden kan worden.

Vrijblijvend adviesgesprek

Neem nu contact op voor een vrijblijvend gesprek en de mogelijkheden. Accountantskantoor Knops staat graag voor u klaar.

Alle rechten voorbehouden - Accountantskantoor Knops - 2018 - Sitemap - Privacy policy