Uw accountant en belastingadviseur - Gespecialiseerd in BV's en ondersteuning van DGA's

Belastingen

Belastingen

  • Verstrekken van fiscale adviezen
  • Verzorgen van alle soorten fiscale aangiften

Verstrekken van fiscale adviezen

Het belastingstelsel van Nederland behoort tot het meest complex van de wereld. Het is niet voor niets dat ondernemers een professional nodig hebben die op de hoogte is van deze materie en ervoor zorgt dat hij zich daar niet in hoeft te gaan verdiepen. Ons kantoor heeft deze deskundigheid al bijna 30 jaar in huis, en komt vanuit allerlei specifieke situaties automatisch en spontaan met adviezen en oplossingen om te voorkomen dat de ondernemer onnodig veel belasting betaald. Actuele kennis van de belastingwetgeving en jurisprudentie ( uitspraken van de Gerechtshoven en Hoge Raad ) kan dit voorkomen en zorgen voor optimalisatie. Het is niet een kwestie van alleen een belastingaangifte opstellen, maar het gaat juist om een adequate analyse en maatwerk afhankelijk van de levensfase van het bedrijf, rechtsvorm, en vele andere aspecten die de belastingadviseur moet signaleren en daarop moet anticiperen. Denk bijvoorbeeld aan het tijdig opstellen van een plan voor overdracht van de onderneming aan familie of derden. Hieraan gaan vaak jaren vooraf waarbij ook de organisatie- en eigendomsstructuur van de onderneming moet worden aangepast. In veel gevallen moet de adviseur met de familie aan tafel om te komen tot een familiestatuut waarin wensen en afspraken worden vastgelegd gericht op de toekomst. Wie van de kinderen heeft interesse in voortzetting van het bedrijf etc. etc.

Verzorgen van alle soorten fiscale aangiften

Ondernemers krijgen door het jaar heen te maken met de verplichting om allerlei soorten belastingaangiften te moeten indienen bij de belastingdienst. Ons kantoor kan deze belastingaangiften voor ondernemers verzorgen en daarbij passende adviezen geven. De meest voorkomende belastingaangiften voor ondernemers en DGA’s ( particulier ) zijn;
• Omzetbelasting
• Loonheffing
• Vennootschapsbelasting
• Dividendbelasting
• Inkomstenbelasting
• Erfbelasting
• Schenkbelasting
• Overdrachtsbelasting

Het indienen van belastingaangiften is gebonden aan uiterlijke termijnen. Hierdoor is het van belang dat uw belastingadviseur ervoor zorgt dat de aangiften netjes op tijd wordt ingediend om boetes voor te late indiening te kunnen voorkomen. Mocht een belastingaangifte leiden tot het instellen van een boekenonderzoek of andere vorm van controle, dan is het van belang dat uw belastingadviseur u daarbij begeleidt en zorgt voor de juiste toelichtingen die worden gevraagd door de belastinginspecteur. Al deze bovengenoemde aandachtspunten zijn in goede handen van ons kantoor en daarover hoeft u zich dus dan ook geen zorgen meer te maken. Uiteraard moet u wel zorgen voor tijdige aanlevering van de benodigde gegevens.

Vrijblijvend adviesgesprek

Neem nu contact op voor een vrijblijvend gesprek en de mogelijkheden. Accountantskantoor Knops staat graag voor u klaar.

Alle rechten voorbehouden - Accountantskantoor Knops - 2018 - Sitemap - Privacy policy