Uw accountant en belastingadviseur - Gespecialiseerd in BV's en ondersteuning van DGA's

Accountantskantoor Knops uitgelicht

Waarom een accountant?

Hectische ontwikkelingen op vele terreinen, zoals het belastingrecht, sociale verzekeringsrecht, accountancywetgeving, ondernemings- en arbeidsrecht, subsidieregelingen, internationalisering en het jaarrekeningenrecht, noodzaken tot voortdurende alertheid bij de ondernemers. Dit maakt het noodzakelijk dat accountants en fiscalisten dagelijks tijd besteden aan het lezen van diverse nieuwsbrieven en het volgen van de jurisprudentie die afkomstig is van gerechtshoven en de Hoge Raad waarmee onduidelijke wetgeving nader wordt uitgelegd en kan worden toegepast.

Dit alles kan voorkomen dat klanten worden geconfronteerd met onaangename boetes en nabetalingen van belastingen of sancties wegens overtreding van andere wetgeving. Het is noodzakelijk dat de accountant pro-actief optreedt en de klanten de juiste en meest voordelige weg weet te wijzen op weg naar succesvol ondernemerschap.

Het verschil tussen accountants en boekhouders / administrateurs

Accountants zijn veelzijdig en HBO / Universitair opgeleid en kunnen ondernemers alle bovengenoemde zorgen uit handen nemen. Accountantskantoor Knops garandeert kwaliteit en professionaliteit door aansluiting bij de beroepsorganisatie NBA en het naleven van beroeps- en gedragsregels waaraan accountants wettelijk gebonden zijn. Tevens zijn accountants verplicht om elk jaar een minimaal aantal uren studie te volgen om opdrachtgevers de garantie te kunnen geven dat deze up to date worden geadviseerd en begeleid. Bovendien is het verplicht voor openbaar accountants om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Periodiek wordt via de NBAA een toetsing ( audit ) uitgevoerd die gericht is op het kwaliteitssysteem zoals dit moet worden toegepast door accountants bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Dit gebeurd door een selectie van dossiers waarop een uitgebreide toetsingslijst m.b.v. vragen wordt toegepast. Bij onvoldoende kwaliteit leidt dit in het uiterste geval tot berisping, schorsing of doorhaling in het accountantsregister. De titels AA en RA zijn wettelijk beschermd en geven de houders daarvan exclusieve bevoegdheid tot de afgifte van accountantsverklaringen.

Accountantskantoor Knops werkt altijd met 1 aanspreekpunt voor de klant

Bij het aannemen van een opdracht wordt op basis van de aard en omvang van de opdracht beslist wie wordt ingezet voor de uitvoering van de opdracht. Hierbij wordt gestreefd naar de uitvoering van de opdracht door dezelfde persoon die in principe alle werkzaamheden uitvoert en adviezen geeft. Deze werkwijze kan worden toegepast bij de uitvoering van bijna alle samenstellingsopdrachten. Ingeval het grotere opdrachten betreft wordt gekeken naar de omvang en achtergrond van de sector waarin het bedrijf werkzaam is. Op basis daarvan wordt een planning en werkverdeling gemaakt.

Indien administratieve werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, wordt gebruik gemaakt van vaste relaties met collega’s die als ZZP werkzaam zijn. Indien controle-opdrachten moeten worden uitgevoerd in combinatie met samenstellingsopdrachten dan wordt de opdracht uigevoerd in samenwerking met een of enkele kantoren die daarvoor een vergunning hebben van de AFM.

Inhuur specialisten

Accountantskantoor Knops is aangesloten bij service orgganisatie Novak waarbij een aantal honderden accountantskantoren zijn aangesloten. Deze service organisatie stelt specialisten beschikbaar op alle gebieden van de accountancy, fiscaliteit, automatisering, organsiatie, fusies en overnames, estate planning etc. etc. Het voordeel van inhuur op het moment van de werkelijke behoefte in plaats van eigen werknermers in vaste loondienst, is dat de kosten van deze specialsiten niet in de reguliere uurtarieven zijn opgenomen.

Pas zodra deze specialistische hulp daadwerkelijk nodig is worden deze kosten aan klanten doorberekend en wordt dit altijd vooraf met de klant afgestemd voor akkoord.

Waarneming praktijk

De beroepsorganisatie NBA verplicht kantoren met 1 openbaar accountant om te zorgen voor de beschkbaarheid van een collega die de accountantspraktijk bij uitval door ziekte, ongeval of anderszins kan waarnemen en bevoegd is tot de afgifte van accountantsverklaringen.

Accountantskantoor Knops heeft hiervoor een waarnemingsovereenkomst gesloten met een service organisatie die collega’s kunnen inzetten zodra zich een dergelijke situatie voordoet. Hierdoor is de klant altijd verzekerd van een accountant die de werkzaaheden kan overnemen en het kantoor kan leiden en besturen tijdens afwezigheid van de eigenaar-exploitant.

Alle rechten voorbehouden - Accountantskantoor Knops - 2018 - Sitemap - Privacy policy